Emissieregistratie

Toetsingsemissies voor de NEC-plafonds en PM

In de EU gelden voor enkele emissiestoffen de zogeheten nationale NEC-plafonds (National Emissions Ceilings). Per stof waarvoor een plafond geldt mag dit niet overschreden worden. Deze tabel geeft een overzicht van de emissies van de luchtverontreinigende stoffen ten behoeve van de toetsing aan deze plafonds. Hiervoor geldt de zogeheten NEC-definitie, en die heeft tot gevolg dat deze cijfers afwijken van de tabel ‘Luchtverontreinigende emissies’. De verschillen zijn dat de emissies van Visserij worden berekend op basis van verkochte brandstof, en dat Zeescheepvaart niet wordt meegenomen. De emissies van Wegverkeer worden berekend op basis van de totaal binnenlands gereden kilometers in plaats van de hoeveelheid afgezette brandstof; dit verandert na 2020.
Deze emissiegegevens worden ook internationaal, in de vorm van het Initial Inventory Report (IIR) en bijbehorende NFR tabellen geleverd aan EMEP/EEA.

NEC-stoffen en PM-emissies in kiloton, van 1990 t/m 2019, vastgesteld in juni 2020
*) Voorlopige cijfers van 2019 (zie verklaring ontwikkeling emissies)
Stof per NEC-sector 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2019* Plafond 2010
Ammoniak (NH3)          
Industrie, Energie en Raffinaderijen 4,6 4,4 3,1 3,0 2,2 1,9 2,4 2,4  
Verkeer 0,9 2,2 4,4 5,3 4,7 4,2 4,3 4,3  
Consumenten 9,7 7,2 6,2 7,6 6,8 7,5 7,0 7,0  
HDO en Bouw 4,2 4,3 3,9 3,8 3,6 3,6 4,6 4,6  
Landbouw 330,5 204,8 157,6 133,6 115,4 110,7 111,1 107,5  
Totaal 350,0 222,9 175,1 153,4 132,7 128,0 129,5 125,8 128
          
Stikstofoxiden (NOx)          
Industrie, Energie en Raffinaderijen 188,4 142,7 101,6 92,3 65,9 55,7 47,4 46,6  
Verkeer 347,8 289,4 256,4 214,3 176,4 152,0 133,8 130,2  
Consumenten 23,4 25,2 21,3 18,0 15,7 9,8 8,4 8,1  
HDO en Bouw 12,3 12,3 11,9 9,6 9,5 6,6 5,7 5,5  
Landbouw 58,0 57,9 49,7 45,3 45,4 43,7 39,9 39,8  
Totaal 629,8 527,5 440,9 379,4 312,8 267,8 235,3 230,1 260
          
Zwaveldioxide (SO2)          
Industrie, Energie en Raffinaderijen 168,1 108,1 61,7 57,2 32,1 29,3 23,4 20,7  
Verkeer 23,1 23,3 14,1 9,2 2,6 0,7 0,6 0,6  
Consumenten 1,2 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4  
HDO en Bouw 1,3 1,1 1,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2  
Landbouw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1  
Totaal 193,7 133,2 77,4 67,2 35,5 30,6 24,6 22,0 50
          
Niet-methaan-VOS (NM-VOS)          
Industrie, Energie en Raffinaderijen 174,3 123,4 92,5 64,0 59,0 49,2 37,7 37,3  
Verkeer 203,2 132,1 83,8 54,9 46,1 37,8 35,2 34,5  
Consumenten 52,0 53,4 50,5 48,9 48,5 46,8 46,6 46,5  
HDO en Bouw 76,4 52,3 36,8 33,6 33,9 30,1 28,8 28,3  
Landbouw 99,5 67,3 72,3 67,1 82,9 93,1 93,2 91,3  
Totaal 605,5 428,6 335,9 268,5 270,4 257,0 241,6 237,9 185
          
Fijn stof (PM10)          
Industrie, Energie en Raffinaderijen 35,5 22,0 13,1 10,1 8,0 7,4 7,2 6,9  
Verkeer 23,7 19,2 16,1 12,7 9,1 6,8 6,0 5,9  
Consumenten 5,0 5,1 5,1 4,8 4,7 4,1 3,8 3,7  
HDO en Bouw 2,7 2,4 2,6 2,2 2,1 2,1 2,3 2,1  
Landbouw 4,9 4,9 5,5 5,4 6,1 6,5 6,0 5,8  
Totaal 71,9 53,7 42,3 35,2 30,0 26,9 25,3 24,4 GEEN
          
Fijn stof (PM2.5)          
Industrie, Energie en Raffinaderijen 21,7 14,0 7,9 6,0 4,5 4,1 4,0 3,8  
Verkeer 21,6 17,1 13,8 10,4 6,8 4,5 3,6 3,5  
Consumenten 4,9 5,0 4,9 4,6 4,6 4,0 3,7 3,6  
HDO en Bouw 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7  
Landbouw 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6  
Totaal 49,5 37,2 28,1 22,3 17,2 13,9 12,7 12,2 GEEN