Emissieregistratie

Toetsingsemissies voor de NEC-plafonds en PM

Ten behoeve van de toetsing aan de NEC-plafonds worden de emissies van Wegverkeer berekend op basis van de totaal binnenlands gereden kilometers in plaats van de hoeveelheid afgezette brandstof. Hierdoor treden (geringe) verschillen op met de emissiecijfers die onder de LRTAP-conventie (UN) gerapporteerd worden en die in internationaal verband gebruikt worden voor luchtkwaliteitsdoeleinden.

De in de tabellen weergegeven emissiecijfers betreffen afgeronde getallen, bijvoorbeeld 19,23 wordt als 19,2 getoond. Daarom kan de som van deze afgeronde cijfers iets afwijken van het totaal in de tabel.

NEC stoffen en PM emissies in kiloton van 1990 t/m 2017, vastgesteld in januari 2019
2018*: voorlopige cijfers vastgesteld in juli 2019
(zie verklaring ontwikkeling emissies)
Stof per NEC-sector 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018* Plafond 2010
Ammoniak (NH3)           
Industrie, Energie en Raffinaderijen 4,6 4,4 3,1 3,0 2,2 1,9 2,2 2,1 2,1  
Verkeer 0,9 2,2 4,4 5,4 4,8 4,4 4,3 4,4 4,4  
Consumenten 10,3 7,8 6,8 8,3 7,5 8,2 8,2 8,0 8,1  
HDO en Bouw 4,2 4,3 3,9 3,8 3,6 3,6 3,9 3,9 3,9  
Landbouw 331,2 205,4 158,3 134,2 116,0 111,2 109,8 114,0 113,3  
Totaal 351,3 224,1 176,4 154,7 134,1 129,3 128,5 132,4 131,7 128
           
Stikstofoxiden (NOx)           
Industrie, Energie en Raffinaderijen 188,4 142,8 101,6 92,2 65,7 55,6 52,0 50,7 49,5  
Verkeer 347,2289,3256,0214,9174,7148,2141,6137,3137,0  
Consumenten 23,3 25,2 21,3 18,0 15,7 10,1 9,9 9,1 8,9  
HDO en Bouw 12,3 12,2 11,9 10,7 10,2 7,6 7,3 7,3 7,2  
Landbouw 58,0 57,9 49,7 45,3 45,4 43,7 43,1 41,4 41,3  
Totaal 629,3527,3440,6381,1311,7265,3253,8245,9243,9260
           
Zwaveldioxide (SO2)           
Industrie, Energie en Raffinaderijen 168,1 108,0 61,7 57,2 31,9 29,3 27,1 25,5 24,1  
Verkeer 23,123,314,29,32,71,00,80,80,8 
Consumenten 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  
HDO en Bouw 1,3 1,0 1,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  
Landbouw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  
Totaal 193,7133,177,467,235,330,828,526,925,550
           
Niet-methaan-VOS (NM-VOS)           
Industrie, Energie en Raffinaderijen 169,3 118,5 87,7 60,5 55,5 46,2 41,2 42,0 41,6  
Verkeer 203,2132,283,954,946,037,536,636,436,4 
Consumenten 52,2 53,7 50,6 49,0 48,8 48,2 48,0 48,2 48,8  
HDO en Bouw 76,4 52,3 36,8 33,5 34,1 30,3 28,5 29,0 28,8  
Landbouw 99,5 67,3 72,3 67,1 83,2 93,3 99,2 98,4 92,7  
Totaal 600,7424,0331,4265,1267,5255,5253,3254,1248,3185
           
Fijn stof (PM10)           
Industrie, Energie en Raffinaderijen 35,5 22,0 13,0 10,1 7,9 7,4 7,4 7,5 6,9  
Verkeer 23,719,316,212,99,87,57,16,86,8 
Consumenten 5,0 5,1 5,1 4,8 4,7 4,3 4,1 4,1 4,1  
HDO en Bouw 2,7 2,4 2,6 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3  
Landbouw 4,9 5,0 5,5 5,4 6,1 6,5 6,5 6,3 6,2  
Totaal 71,953,842,335,530,727,827,126,826,3 GEEN
           
Fijn stof (PM2.5)           
Industrie, Energie en Raffinaderijen 21,7 13,9 7,9 6,0 4,5 4,1 4,1 4,1 3,8  
Verkeer 21,717,213,910,67,55,24,74,54,5 
Consumenten 4,9 5,0 4,9 4,7 4,6 4,1 3,9 3,9 3,9  
HDO en Bouw 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7  
Landbouw 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7  
Totaal 49,537,328,122,617,814,814,113,913,6 GEEN