Emissieregistratie

Nationale Broeikasgasemissies volgens IPCC

Deze tabel geeft een overzicht van de uitstoot van broeikasgassen conform de internationale richtlijnen (IPCC). De sectorindeling is conform het nationale beleid (klimaattafelindeling).
De indirecte emissies zijn inbegrepen, de emissies van Land Use, Land Use Chance and Forestry (LULUCF) echter niet.
Deze emissiegegevens worden ook internationaal geleverd aan de EU en de UNFCCC, in de vorm van het National Inventory Report (NIR) en bijbehorende CRF tabellen.

Broeikasgasemissies in Mton CO2-eq van 1990 t/m 2018, vastgesteld in januari 2020
(zie verklaring ontwikkeling emissies)
Sectoren klimaatbeleid 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Electriciteitsopwekking
CO2 39,5 47,6 48,2 51,9 51,8 53,1 51,9 48,3 44,7
CH4 0,04 0,06 0,07 0,10 0,11 0,08 0,09 0,08 0,08
N2O 0,11 0,12 0,11 0,15 0,14 0,17 0,16 0,14 0,12
Totaal 39,6 47,8 48,4 52,1 52,0 53,3 52,2 48,5 44,9
                   
Industrie (incl. AVI's, raffinaderijen,
winningsbedrijven)
CO2 54,9 50,6 50,4 50,7 49,7 48,5 49,1 50,5 49,9
CH4 16,3 14,6 10,9 7,5 5,7 4,4 4,2 3,9 3,7
N2O 7,3 7,4 7,2 7,0 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7
F-gassen 8,5 10,1 6,8 2,0 2,7 1,6 1,5 1,3 1,5
Totaal 87,0 82,7 75,3 67,3 60,0 56,4 56,5 57,5 56,8
                   
Gebouwde omgeving
CO2 29,1 32,2 28,8 28,6 33,1 23.9 24,3 24,1 23,8
CH4 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5
N2O 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totaal 29,9 33,2 29,7 29,3 33,9 24,5 24,9 24,7 24,4
                   
Verkeer en vervoer
CO2 31,9 34,8 37,4 39,2 38,3 33,8 33,9 34,5 34,8
CH4 0,21 0,15 0,11 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07
N2O 0,13 0,28 0,31 0,28 0,29 0,27 0,27 0,28 0,28
F-gassen 0,00 0,01 0,12 0,31 0,41 0,42 0,43 0,42 0,38
Totaal 32,2 35,2 38,0 39,8 39,0 34,6 34,7 35,3 35,6
                   
Landbouw
CO2 8,0 8,4 7,6 7,6 9,7 7,5 7,5 7,6 7,4
CH4 14,7 14,2 12,5 11,5 12,9 13,2 13,5 13,5 13,0
N2O 10,2 10,1 8,3 7.0 6,2 6,3 6,2 6,3 6,1
Totaal 32,9 32,7 28,5 26,1 28,8 27,0 27,2 27,4 26,5
                   
Totaal
CO2 163,3 173,6 172,4 177,9 182,6 166,8 166,7 164,9 160,6
CH4 31,8 29,7 24,3 19,9 19,4 18,2 18,3 18,0 17,3
N2O 18,0 18,2 16,1 14,6 8,6 8,8 8,5 8,7 8,3
F-gassen 8,5 10,1 6,9 2,3 3,1 2,0 1,9 1,8 1,9
Totaal 221,7 231,6 219,8 214,7 213,7 195,9 195,4 193,3 188,2